گزارش ها گزارش ها

«برگشت

بازدید تشویقی دانش آموزان دوم دبیرستان از پژوهشگاه رویان

باسمه تعالی

بازدید تشویقی دانش آموزان دوم دبیرستان از پژوهشگاه رویان

 در بازدید قبلی دانش آموزان از پژوشگاه رویان که برای  دانش ­آموزان دوم تجربی در تاریخ 24 آذر ماه سال93 برگزار شد، پژوهشگاه رویان اعلام کرده بود که دانش­آموزان گزارش بازدید خود را برای رویان بفرستند و دانش­آموزانی که بهترین گزارش را نوشته باشند، به بازدید ویژه دعوت    می­شوند.

گزارش بازدید پنج  نفر از دانش ­آموزان دوم تجربی به نام­های عارفه کریمی حقیقت، زهرا صراف زاده، فاطمه کلاهی، فاطمه زهرا متین راسخ و حنانه عطاران به عنوان گزارش های برتر پذیرفته شد و هماهنگ شد که این دانش ­آموزان در تاریخ 20 فروردین ماه سال 94 از پژوهشگاه رویان بازدید ویژه ای ،همراه با انجام چند آزمایش توسط خود دانش ­آموزان، بعمل آید.

بازدید در روز پنجشنبه 20 فروردین ماه برای دانش آموزان منتخب برگزار گردید.

در این بازدید که عملا یک کارگاه نیم روزه بود، دانش آموزان با نحوه نگهداری و رشد سلول های بنیادی در محیط آزمایشگاه آشنا شدند.