گزارش ها گزارش ها

«برگشت

دل نوشته های دانش آموزان دبیرستان نرگس تقدیمی به آتش نشانان

"مردان بی ادعا همچنان تا آخرین نفس ایستاده اند"

پژوهشگران دبیرستان نرگس دست نوشته های خود را تقدیم این مردان بی ادعا کرده اند و این دست نوشته ها را به پاسداشت رشادت و ازخودگذشتگی آتش نشانان غیور به ایستگاه آتش نشانی حسن آباد تقدیم گردید

واحد پژوهش دبیرستان نرگس